Wspieramy tych, którzy kochają i czują sztukę fotografii.
Opiekujemy się tymi, którzy bez dyplomów i domyślnego zawodu "artysta" widzą świat przez pryzmat swojej pasji, talentu i umiejętności.
Promujemy amatorską działalność artystyczną, którą „wyjmujemy” z szuflad  anonimowych, utalentowanych twórców fotografii.
Organizujemy wystawy, wernisaże, wydarzenia artystyczne, prowadzimy działalność wydawniczą i promocyjną.

Projekt "Ludzie o dobrych sercach" dla Fundacji Gajusz
www.dobreserca.org.pl